สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมดาวเรือง สพป.นครราชสีมา เขต ๑