สพป.ตรัง เขต 2 คัดเลือกนักกีฬา สพฐ.เกมส์

สพป.ตรัง เขต 2 ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของ สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 4 ประเภท คือ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กีฬาเซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กีฬาฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และกีฬาวอลเลย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ส่งเสริมความเป็นทางด้านกีฬา และเพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมเสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.261