สพป.พิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมสนามแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเยี่ยมชม เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้แข่งขัน ในวันที่ 14   พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)   และโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก