สพป.หนองคาย เขต 1 ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU)ระหว่างโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU)ระหว่างโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดหนองคาย  ณ  ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อเป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมและลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน สพป.หนองคาย เขต 1 กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย