สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐  น. นายธงชัย  นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพื้นหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธี  นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวรายงาน  ด้วยในวันนี้ถือเป็นครบรอบปีที่ ๖๓ นับจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดพิธีถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้นในวันนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา