สพฐ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. ในการประชุม ครม. ครั้งที่ 1/2563

(15 ม.ค.63) นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประธานที่ประชุมได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ของ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค.63 ดังนี้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์อีริค (ERIC) สะเต็มศึกษา (STEM) ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่โรงเรียนนราธิวาส และติดตามการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางด้านอาชีวศึกษากับประเทศมาเลเซีย ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รมช.ศธ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อำเภอแว้ง และติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ ซึ่งเป็นโรงเรียนพักนอน จากนั้นไปติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองฯ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษา โรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม กศน. อำเภอนาทวี โรงเรียนวัดถ้ำตลอด โรงเรียนรุ่งภิญโญ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย

จากนั้นวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. จะเข้าร่วมการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จากนั้นเวลา 10.30 น. จะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพ : ว่าที่ ร.ต.มารุต มณีโชติ ปชส.สพป.นราธิวาส เขต 3
ข่าว : ศนท.สอ