ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ ร่วมพิธีในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานและประกอบพิธีทางศาสนา โดยนายสมาน บุตศรี ศธจ.ชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี  นายกิตติศักดิ์ คล้ายทอง ครู รร.ชุมชนวัดดักคะนน ผู้แทนครูอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายโอภาส พาพันธ์ อดีต ผอ.รร.ชุมชนวัดดักคะนน กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายชาลี สุขสบาย ผอ.รร.อนุบาลเมืองชัยนาท ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณ โดยประธานในพิธีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นประจำปี 2562 มอบรางวัลสถานศึกษา IQA AWARD จำนวน 96 คน และทุนการศึกษา 1 ทุน พร้อมกล่าวคำปราศรัยชื่นชมในการร่วมมือในการจัดงานวันครูในครั้งนี้  เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู  อาจารย์ และให้ครูทุกท่าน มีขวัญและกำลังใจ มีความสามัคคี  มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี โดยนางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ได้รับรางวัลพฤหัสบดี #ครูไทย รักศิษย์  คิดพัฒนา