ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม การมอบนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการ ที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุม Conference Room สพป.สงขลา เขต 3