สพป.พิษณุโลก เขต 3 ติดตามการรายงานจำนวนนักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3  รับชม Conference การประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในประชุม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก