สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (VDO conference) นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล VDO conference นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน     สพฐ.มีข้อราชการที่จำเป็นต้องมอบนโยบายการปฎิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย    ผอ.สพป.ประชุมทางไกลด้วยตนเองและรองผอ.สพท.  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มอื่นฯและบุคลากรที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพร้อมท่านที่สำนักงานเขตพื้นที่ และ ผู้บริหารโรงเรียน  รอง ผู้บริหารโรงเรียน   ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียนร่วมรับชมการประชุมที่โรงเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น.  โดยพร้อมเพรียงกัน