สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3  มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562  ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาล้อม 11 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  โรงเรียนวัดโบสถ์ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โรงเรียนบ้านเนินทอง 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 4 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านชาติตระการ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 3 เหรียญทองแดง 2 เหรียญเงิน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โรงเรียนบ้านน้ำจวง 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน โรงเรียนวัดเสนาสน์ 2 เหรียญทองโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1 เหรียญทอง  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) 1 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านแยง 1 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 1 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 1 เหรียญทอง โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านนาจาน 1 เหรียญทอง  ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่  22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก