สพป.พิษณุโลก เขต 3 MOU นายกสมาคมผู้บริหารกับผอ.เขต

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตร ทำ MOU บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างนายกสมาคมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์ นครไทย พรหมพิราม และชาติตระการ กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้านผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จะพัฒนาให้สูงขึ้น  และมีการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มแข็ง Scout All Day ยกระดับการอ่านภาษาไทยคล่องในระดับดีของนักเรียนตั้งแต่ระดับ ป.1 – ป.6   ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่  22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก