สพป.อุดรธานี เขต ๔ เปิดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ กล่าวรายงาน หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านแวง, โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์, โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ, โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ซึ่งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ไปแข่งขันระดับภาคอีสาน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๕ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อไป