สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม   ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑