สพป.สร.1 ประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการ

วันที่ 15  พฤศจิกายน 2561  นายเปโส  ขบวนดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด  ร่วมประชุม      ผ่านระบบ Conference รับฟังนโยบายและข้อสั่งการ เกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน  เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์   ปชส. สพป.สร.1 รายงาน