สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายอำเภอท่าตะเกียบ กล่าวต้อนรับ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะมอบรถเข็นวิลแชร์ มอบกล้าไม้ ๑๐ ต้น ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๕ ถุง มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ร่วมปลูกต้นไม้ เยี่ยมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เยี่ยมชมกิจกรรมทำบัตรประจำตัวประชาชน ตลาดประชารัฐ สินค้าธงฟ้า โรงเรียนแก้จน ตลาด Green Market และกิจกรรมอื่น ๆ ของส่วนราชการ ตลอดจนกิจกรรมเด่นของอำเภอท่าตะเกียบ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนสียัดพัฒนา ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา