KSA English Camp “Khoksaard School SRI2. “

>> วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “KSA English Camp” ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  อำเภอแก่งคอย             จากนั้น  ได้เยี่ยมชมสวนภาษาอังกฤษ “KSA English Garden” และชมการถ่ายทำ VTR. ของ บริษัท ฟาร์อิสท์ เฟรมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการสร้างสวนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ โดยมี นางกชกร  รุ่งหัวไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด และคณะครูให้การต้อนรับ นับเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง