ผช.เลขา กพฐ.ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ พระราชทานอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม วางแผน การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)  โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดดงข่อย โรงเรียนบ้านคลองเป็ด โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว โรงเรียนบึงราชนก โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ โรงเรียนบ้านวังพรม และโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาสมดแคลงริ้วสิริวัฒน์อุปถัมภ์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก