สพม.เขต 22 เยี่ยมศูนย์ CYF : Chiliden Youth developlopment Foundation

ในวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจพร้อมมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน ของศูนย์การเรียนรู้ CYF (Children Youth developlopment Foundation) ซึ่งจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นฐาน โดยมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ CYF ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม