สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับชมการถ่ายทอดสด VDO Conference การรายงานจำนวนนักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วย นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมทั้งหารือและนำนโยบายข้อสั่งการ มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และได้แจ้งให้ผอ.ร.ร., รองผอ.ร.ร. ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน ๓ ช่องทาง ดังนี้ ๑. http:www.obectv ช่อง obectv ๒ ๒.http://www.youtube.com/OBECTVONLINE ๓.http://www.facebook.com/obectvonline ด้วย