ผอ.สพม.15 เปิดโครงการค่ายลูกเสือสัมพันธ์สามัญรุ่นใหญ่ อำเภอมายอ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสือสัมพันธ์สามัญรุ่นใหญ่ อำเภอมายอ โดยมีนายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดี มีจิตอาสา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีทักษะในการทำงาน การใช้ชีวิต การแก้ปัญหามีความเพียรพยายาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีนายอดุลย์สะมาแอ ผอ.โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ในนามของคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี สังกัดสพม.15 โรงเรียนบ้านกระเสาะ โรงเรียนบ้านตรัง โรงเรียนบ้านปาลัส สังกัดสพป.ปัตตานี เขต2 และโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี สังกัดอบจ.ปัตตานี ทั้งสิ้น 359 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 3 วัน 2 คืน มีกิจกรรมฝึกทักษะผู้เรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ ชาวค่าย กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมวิทยาศาสตร์จรวดน้ำ กิจกรรมงานประดิษฐ์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์