สพป.สร.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านทุจริต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำโดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างการรับรู้และเข้าใจ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมต้านโกง รวมถึงป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้รับเกียรติจาก นายรังสฤษฎ์ จารุจิตร อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 บรรยาย เรื่อง หลักธรรมาภิบาลการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นอย่างดี