การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอลแสงสิงแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.๒๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.๒๒ เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ และได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาดีเด่น และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานฯ    โดย นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพม.๒๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมพิธีเปิดฯ การจัดแข่งขันกีฬาฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ได้ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครพนม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๑๒ ชนิดกีฬา ดำเนินการแข่งขันกีฬาฯ ระหว่างวันที่ ๑๒/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ จาก งบพัฒนาการศึกษา สพม.๒๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐ บาท