สพป.ชัยนาท ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สพป.ชัยนาท นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด พร้อมตรวจโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา