สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา นายสมภาพ  นาคพันธ์ และนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา