สพป.เชียงใหม่เขต 4 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

วันที่  16 พฤศจิกายน  2561 เวลา15.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์  เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมต้องรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ. ท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่ และเวลา 16.00 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) และบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัดได้รับเกียรติจากองค์กร WORLD ROBOT  OLYMPIAO  ASSOCIATION  LTD ให้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีประเทศผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น64 ประเทศ(208คน) แบ่งเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ละระดับอุดมศึกษา โดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน3 คน ครูหรือผู้ควบคุม 1 คน โดยไดรับเกียรติจากนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐ์ศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงานด้วย