(บ-ว-ร) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3 ร่วมพัฒนาวัดและทะเลหมอกบนยอดเขาควนเจดีย์

(บ-ว-ร) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

ร่วมใจพัฒนาวัดและทะเลหมอกบนยอดเขาควนเจดีย์   เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  รวมทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  “ทะลหมอกควนเจดีย์”

ชมวิดีโอทะเลหมอกควนเจดีย์จาก Youtube
นายนิพนธ์ มณีรัตน์