กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก 

            หลังจากสิ้นสงสัยว่าไข่ไก่ได้มาจากไหน อย่างไร จากการไปศึกษาเรียนรู้ที่โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน  คุณครูก็จะนำนักเรียนมาศึกษาเรียนการทำอาหารจากไข่ไก่

นายนิพนธ์ มณีรัตน์