สพป.ยะลาเขต 3 เปิดสนามการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เปิดสนามการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินงานและครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง สนามตะกร้อสถานีตำรวจภูธรเบตง สนามโรงยิมโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” และสนามโรงยิมเทศบาลเมืองเบตง
นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายนนี้ สำหรับผลการแข่งขันวันแรกผลการแข่งขันเซปักตะกร้อชายรุ่นอายุ 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาลา รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนบ้านบัวทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) และ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง การแข่งขันเซปักตะกร้อชายรุ่นอายุ 15 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ได้แก่บ้านเยาะ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านมาลา รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง การแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านเยาะ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเยาะ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) การแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ และโรงเรียนบ้านธารมะลิ ผลการแข่งขันฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนธีระวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านบ้านอัยเยอร์เวงและร.ร.บ้านมาลา ผลการแข่งขันฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ เครือข่ายปชส. ภาพ