ดร.ธีระพงษ์ สารเสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมลูกเสือระดับภาคประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ค่ายลูกเสือหนองญาติ)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และนายวิวัฒน์ อ้นน่วม ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ลงพื้นที่ตรวจค่ายลูกเสือระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่ายลูกเสือหนองญาติ) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม โดย นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 ได้มอบหมายให้ นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมนำตรวจพื้นที่ค่ายลูกเสือฯดังกล่าว