สพม.28 เปิดงานบ้านฟ้า-เหลือง ภายใต้แนวคิด “MK นวัตวิถี ของดีโรงเรียนฉัน” ณ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานบ้านฟ้า-เหลือง ภายใต้แนวคิด “MK นวัตวิถี ของดีโรงเรียนฉัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานในรอบปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร