ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่การสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศ สหรัฐอเมริกา 2562

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่การสอบคัดเลือก   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศ สหรัฐอเมริกา