สพป.สร.1 เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับจังหวัด

วันที่  19  พฤศจิกายน  2561  ณ  ห้องประชุมเจ้าฟ้า  สพป. สุรินทร์ เขต 1  ในนามเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  กีฬานักเรียน  สพฐ.เกมส์  ระดับจังหวัด  จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม  การดำเนินการจัดการแข่งขัน  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธาน  จะทำการแข่งขันระดับจังหวัด  ระหว่างวันที่  22  – 25  พฤศจิกายน  2561  พิธีเปิด  วันที่  23  พฤศจิกายน  2561  ณ สนามกีฬา  ร.ร. หนองโตง”สุรวิทยาคม”   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้แทนจาก  สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2  เขต 3  และ  สพม.33

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์   ปชส. สพป.สร.1 รายงาน