การแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ จังหวัดยโสธร

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1 นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  เป็นประธานในการประชุมในการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์  จะจัดแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย ) ในรุ่นอายุการแข่งขัน 3 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษา/อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งจะคัดเลือกระดับจังหวัดวันที่ 19 – 21 พ.ย. 61  คัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. 2561 –  9 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2561 และจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย การแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์  จังหวัดยโสธรจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 61 มีกีฬา 3 ประเภทได้แก่ 1. วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) ใช้สนามโรงยิม ร.ร.ยโสธรพิทยาคมแข่งขัน 2.ฟุตซอล ( ชาย-หญิง) ใช้สนาม อบจ./สวนพญาแถน แข่งขัน 3.เซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง) สนาม ร.ร.ศรีธรรมวิทยา  กีฬาประเภทคีตะมวยไทย แข่งวันที่ 21 พ.ย. 61 ณ หอประชุมร.ร.บ้านสำราญ และวิ่ง 31 ขา โรงเรียนบ้านตาดทอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้