งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจัดงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมที่เป็นการสร้างอาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษาสู่สาธารณชน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 โดยมีนายสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ณ สนามแข่งขัน รร.อนุบาลจันทบุรี และโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี