สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมประกาศ”รักษ์โลก ลดการใช้ถุงพลาสติก”

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางวลัญช์ญา บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางปณิตา เรืองฤทฺธิ์ เจ้าพนักงานธูรการชำนาญงาน นางสาวชนานันท์ จิตรโสภา นักทรัพยากรบุคคล และนางสาววรรณวลี สุดสนิท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ “รักษ์โลก ลดการใช้ถุงพลาสติก” ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ “Thank you Say No To Plastic Bags” ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  

โครงการ “Thank you Say No To Plastic Bags” มี นางนิศากร สิงหเสนี นายกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งจัดโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ SVL Group จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก มี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชัชาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก บริษัท SVL คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 120 คน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของขยะพลาสติกและรณรงค์การใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ถึงสถิติและปัญหาของการใช้ถุงพลาสติก และกิจกรรมต้นไม้ความคิดในหัวข้อ บอกต่อจากใจ พิทักษ์โลก โดยมีการระดมความคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรมในประเด็นต่างๆ เช่น ท่านคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก จะบอกต่อการลดใช้ถุงพลาสติกกับคนใกล้ตัวอย่างไร จะทำอย่างไรเพื่อลดขยะพลาสติกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการแจกถุงผ้าให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันวาดภาพ ระบายสีลงบนถุงผ้าและนำกลับไปใช้งาน

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่