การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าทำการแข่งขันในระดับจังหวัด มีการแข่งขันกีฬา ๗ ประเภท โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้มอบหมายให้สหวิทยาเขต ๘ สหวิทยาเขต รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
สหวิทยาเขต ๑ (สุรวิทยาคาร) รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกีฬาคีตะมวยไทย
สหวิทยาเขต ๒ (สิรินธร) รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน บาสเกตบอล ชาย/หญิง
สหวิทยาเขต ๓ (จอมสุรินทร์) รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
สหวิทยาเขต ๔ (ศรีสำโรง) รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง
สหวิทยาเขต ๕ (ท่าตูม-ชุมพลบุรี) รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง
สหวิทยาเขต ๖ (ศรีนครเตา) รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชาย
สหวิทยาเขต ๗ (ปราสาท-เชิงพนม) รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สหวิทยาเขต ๘ (ศรีนครอัจจะ) รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ชาย-หญิง ณ สนามโรงเรียนสิรินธร โดยสหวิทยาเขต ๒ (สิรินธร) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และนายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.๓๓ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิด ๑๕ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ณ โดมโรงเรียนสิรินธร โดยสหวิทยาเขต ๖ (ศรีนครเตา) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ โดมโรงเรียนสิรินธร

นอกจากนี้ สหวิทยาเขต ๘ (ศรีนครอัจจะ) ยังได้ทำการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ณ สนามกีฬาโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท ซึ่งสหวิทยาเขต ๗ (ปราสาท-เชิงพนม) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

และ ยังมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในแต่ละสนาม ดังต่อไปนี้
– ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน โดยสหวิทยาเขต ๘ (ศรีนครอัจจะ) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
– วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และุรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ณ สนามโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดยสหวิทยาเขต ๕ (ท่าตูม-ชุมพลบุรี) เป็นเจัาภาพจัดการ แข่งขัน
– เซปักตะกร้อ ชาย+หญิง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ โดยสหวิทยาเขต ๔ (ศรีสำโรง) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
– ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนสุริวทยาคาร โดยสหวิทยาเขต ๓ (จอมสุรินทร์) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
– คีตะมวยไทย ซึ่งจะเปิดทำการแข่งขันในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

ทั้งนี้ การดำเนินการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อส่งตัวแทนแต่ละประเภทกีฬา เข้าทำการแข่งขันในระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ ซึ่ง สพป.สุนทร์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปทำการแข่งขันในระดับภาค ต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1809148572541947&type=1&l=f144ca9016