สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 10

19 พฤศจิกายน 2561 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมคณะร่วมประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 10 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

## นายเอกลักษณ์ ศรีรงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป. อุดรธานี เขต 3 /ถ่ายภาพ/รายงาน ##