สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61  เวลา 16.00 น.****น.ส.รัตนา   อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ได้นำคณะข้าราชการร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี

กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50 ปีแพทยสภา   และได้ร่วมใจกิจกรรม  “หมอชวนวิ่ง”  โดยได้ร่วมวิ่ง กับนายวิฑูรัช  ศรีนาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนในจังหวัดจันทบุรี จากปากทางเข้าคลองภักดีรำไพ  ถึงเวทีกลาง   ณ  บริเวณเวทีกลาง

ประตูระบายน้ำคลองอ่าง  และยังได้ร่วมออกกำลังกาย  และชมการแสดงมีการแสดงของชมรม  TO BE NUMBER ONE DANCE

และ TO BE NUMBER ONE อีกด้วย

ทั้งนี้  กิจกรรม “หมอชวนวิ่ง”  เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูและสุขภาพของตนเองด้วย

การออกกำลังกาย  ด้วยการวิ่ง  การเดินที่ถูกวิธีอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ดันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย