ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และ นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีจุดตรวจแบ่งเป็นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ อำเภอทับสะแก ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ จุดตรวจอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย ณ ห้องประชุมอาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนบางสะพาน

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่