สพม.28 ร่วมต้อนรับนายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ร่วมต้อนรับนายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นผู้แทนมาประชุมเพื่อพบปะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศให้กับ น.ส.อาทิมา กระวานธง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ซึ่งได้สูญเสียคุณยายและคุณพ่อในเวลาใกล้กัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ตำบลหนองหมี อำภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านหลังใหม่ของน.ส.อาทิมา กระวานธง ที่ได้รับบริจาคมาก่อสร้าง ณ บ้านแสนแก้ว ตำบลหนองหมี อำภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ