สพป.ยะลา เขต 3 จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับรองผอ.สพป.ยล.3 คนใหม่ด้วยความอบอุ่นและยินดี

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับนายเชาวลิต เพ็ชรหวล ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ทั้งนี้ มีนายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1พร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนคณะครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เดินทางมาส่งและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป./สพม.ในพื้นที่อำเภอเบตงร่วมให้การต้อนรับจำนวน 300 คน ด้วยความอบอุ่นและยินดีที่ได้บุคคลที่มีคุณภาพมาร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อำเภอเบตงและธารโตให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานเลี้ยงมีการกล่าวส่งมอบโดยนายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้คล้องพวงมาลัยเพื่อรับมอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ตลอดจนบันทึกภาพร่วมกัน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปที่ทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ