สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

วันอังคารที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับจังหวัดนครราชสีมา     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑