สพป.สร.1 สร้างความเข้าใจคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่  9  มีนาคม  2563  ณ  ห้องประชุม  ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   เพื่อทบทวนและตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม