สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมการเตรียมมาตรการรองรับการแพร่ระบาด(COVID 19)

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยนางจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เพื่อการทำความเข้าใจและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม โดยให้มีการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว ในการนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุม

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมการเตรียมมาตรการรองรับการแพร่ระบาด(COVID 19)