สพป.พิษณุโลก เขต 3 ยินดีต้อนรับ

ณ ห้องประชุมแควใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 , นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสพป.พิษณุโลก เขต 3  ร่วมต้อนรับ ดร. สนิท ประหา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสหวิทยาคม  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3