สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวต้อนรับมอบนโยบายพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์ และนางขวัญชนก แสงท่านั่ง มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยมี ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์ และนางขวัญชนก แสงท่านั่ง ในการนี้ นายวิลสันต์ ฝั้นกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีมอบช่อดอกไม้ให้ นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์ ที่ได้มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ นายเดลินิวส์ แดงพัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพานทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองพานทอง นายกำพล บุษบก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีมอบช่อดอกไม้ให้ นางขวัญชนก แสงท่านั่ง ที่ได้มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวต้อนรับมอบนโยบายพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์ และนางขวัญชนก แสงท่านั่ง มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยมี ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์ และนางขวัญชนก แสงท่านั่ง ในการนี้ นายวิลสันต์ ฝั้นกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีมอบช่อดอกไม้ให้ นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์ ที่ได้มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ นายเดลินิวส์ แดงพัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพานทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองพานทอง นายกำพล บุษบก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีมอบช่อดอกไม้ให้ นางขวัญชนก แสงท่านั่ง ที่ได้มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์