สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกันป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

 

สพป.นครปฐม เขต 1 โดยการนำ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันเชือ้ไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น จึงมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล้างมือไว้บริการให้กับข้าราชการและลูกจ้าง ตลอดถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ใช้ล้างมือ. ก่อนเข้า-ออก ประตูด้านหน้าอาคารสำนักงานทิศใต้ และยังได้เน้นให้ รักษาสุขภาพด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” #ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม #ป้องกันCOVID-19