ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตาม และ Coaching ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (Coaching) ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา, ตอแก, นาน้ำพาย, และหนองบัววิทยา ณ โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา เพื่อให้คำแนะนำ ชี้แนะ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ในโอกาสนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน พร้อมกับทดสอบการอ่านการเขียน และการทดสอบคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชมแต่ละชั้นเรียนพร้อมกับให้คำปรึกษาแนะนำและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย