สพฐ.ประชุมผู้บริหารครั้งที่4/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ.1อาคาร สพฐ.4ชั้น2

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่4/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ.1อาคาร สพฐ.4ชั้น2